Το πιθάρι

Συμβατικά χώρος φύλαξης ακόμη, το πιθάρι δεν κρατάει πια. Με βάση θρυμματισμένη, τώρα, δίχως έδαφος κάτω απ’ τα πόδια, περιζώνει μέχρι θανάτου τ ’αποταμιεύματά μας, μες τη σύγχυση του καταστροφικού συμβολαίου, γραμμένου από και για τα σώματά μας.